www.Birger-Breum.dk   
<> Hovedsiden (birger-breum.dk) <> Linkvenner <> Kontakt mig <>

DOMMER BIRGER BREUM MENU
> Barndom og skolegang
> Faglig uddannelse og livsgerning
> Bijob og tillidshverv
> Privatlivet
> Mine bøgerMin nyeste bog
klik og se
LÆGE BIRGER BREUM MENU
> Afdelingslæge Birger Breum
> Birger Breum Forskning
> Nekr. bløddelsinfektioner Birger Breum
> Obstetriker Birger Breum
> Birger Breum om sigmoideostomi
> Birger Breum Sigmoideostomi (ugeskriftet)
> Afdelingslæge Birger Breum
> Birger Breum Linkedin


ANDRE BIRGER BREUM MENU
> DGS - Birger Breum
> En anden Birger Breum vi ikke kender
> Bijob og tillidshverv
> Privatlivet
> Mine bøger

Bijob  og offentlige tillidshverv:

I Århus:

Kontormedhjælper ved Jydsk Telefon A/S i Århus i 1950-51..

Uautoriseret advokatfuldmægtig hos advokat Glæsel i Århus 1952-53.

Rejseleder hos Bennett´s Rejsebureau i Århus og ledte mange selskabsrejser til udlandet i 1953 og senere.

Formand for huslejenævnet  i Århus kommune 1960-64.

Formand for Landvæsensnævnet i Århus kommune 1962-65.

Formand for Tilsynsrådet for Arbejdsanvisningen i Århus Amt 1962-64.

 

I Bogense og Odense :

Modtaget beskikkelse som advokat i 1963. Beskikkelsen deponeret i justitsministeriet i 1963

Lærer ved Danmarks Forvaltningshøjskoles kurser for dommerkontorpersonale 1972-74.

Sekretær for Landvæsenskommissionen for Fyns Amt 1972-74.

Medlem af Bogense Menighedsråd i 1970érne.

Formand for Sønderjysk Forening for Bogense og omegn 1971-74 samt bestyrelsesmedlem for Grænseforeningen i Odense 1972-74.

 

I Jylland:

Formand for Taksationskommissionen for Århus Amt, sydlige kreds 1980-98.

Medlem af Den Danske Frimurerorden fra 1985.

Medlem af Grenaa Menighedsråd  i 1990érne.

Underviser på kurser i Miljøret , sammen med professor Toftegaard Nielsen - Århus Universitet, på Den Kommunale Højskole i Grenaa i 1990'erne.

 

Ordenstegn / Dekorationer

Ridder af Dannebrogsordenen i 1979.

Ridder af Dannebrogsordenen af 1. grad i 1989.

 

Kriminalpræventivt arbejde

Banebrydende kriminalitetsforebyggende arrangement i Bogense i form af ” Retten er sat ” i februar 1969. Vist i tv. Meget rosende omtalt i landets aviser.

En række kriminalitetsforebyggende arrangementer ” Retten er sat ” på folkeskoler i Hvidovre, Valby m.m. i årene 1975-1978.  Meget omtalt i Hvidovre Avis og andre aviser og lokalblade, optaget på videobånd af ” Det Kriminalpræventive Råd i Danmark ” med henblik på forevisning på skoler rundt i landet. Alt sammen i årene 1975-78.

Præventiv omtale af talrige civile retssager og straffesager i Hvidovre Avis i årene 1974-79.

Mange radioudsendelser i Radio Grenaa om kriminalitet og om kriminalitetsforebyggelse – samt om - bekæmpelse af kriminalitet i 1980-erne.

Mange foredrag rundt i landet om kriminalitet, kriminalitetsforebyggelse og - bekæmpelse.

© Copyright 2004 birger-breum.dk. All rights reserved.